BATB X | Sean Malto vs. Nick Tucker – Round 3

Sau cố gắng không ngừng thì Malto đã vào được vòng 3 đối đầu với 1 skater rất đang gờm là Nick Tucker, mọi người hãy cùng dõi theo 2 skaters này.

Bình luận sử dụng Facebook

Bình Luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *