BATB X | Unsanctioned Battle: Mike Mo’s Justice League vs. Chris Roberts’ Legion of Doom

Trong vòng đầu tiên, chúng ta đã được thấy Pj Ladd vs Legion of Doom, giờ đây lại xuất hiện thêm Justice League, hãy xem team nào là đội chiến thắng trong BATB X Unsanctioned Battle này

Bình luận sử dụng Facebook

Bình Luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *